Відділ освіти та молоді Рожищенської районної державної адміністрації

Районний конкурс на кращий проект опорної школи


І. Мета і завдання Конкурсу

1.1 Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки творчо працюючих колективів, поширення їх здобутків щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

1.2. Завдання Конкурсу:

 • виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;
 • визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;
 • поширення передового педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

ІІ. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює відділ освіти та молоді райдержадміністрації.


 ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться з 1 до 30 березня 2017 року.

3.2. Документи та матеріали для участі в Конкурсі подаються керівниками загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з кількістю учнів не менше 200 до відділу освіти та молоді райдержадміністрації до 20 березня 2017 року.


ІV. Порядок проведення конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу наказом начальника відділу освіти та молоді райдержадміністрації створюється конкурсна комісія.

4.2. Підсумки конкурсу узагальнюються наказом рішенням сесії районної ради.


V. Умови участі у Конкурсі

5.1. Для участі у Конкурсі у відділ освіти та молоді райдержадміністрації подаються наступні матеріали:

 • заявка загальноосвітнього навчального закладу;
 • опис проекту опорної школи (до 10 сторінок), яка відповідає вимогам Положення про освітній округ, затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови КМУ від 20 січня 2016 року № 79) зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 №574 ;
 • відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);
 • додаткові ілюстративні матеріали;

5.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати наступні складники:

 • якісний склад та досягнення педагогічного колективу;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • профіль навчання, поглиблене вивчення предметів;
 • раціональність використання варіативної частини робочого навчального плану у відповідності до профілю навчання;
 • результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;
 • співпраця з філіями та іншими загальноосвітніми навчальними закладами району;
 • відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи з інших населених пунктів району) ;
 • вказати, з яких загальноосвітніх навчальних закладів реорганізованих, ліквідованих планується підвезення учнів до опорної школи;
 • наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорних шкіл;
 • опис опорної школи в освітньому окрузі району;
 • матеріально-технічна база (наявність кабінетів (вказати яких), комп’ютерних класів (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них), спортивної зали, бібліотеки, актової зали, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів);
 • виховна робота в школі;

5.3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.


VІ. Підведення підсумків та визначення переможців

6.1. Підведення підсумків Конкурсу із визначенням переможця здійснюється до 30 березня 2017 рокурішенням сесії районної ради.« повернутися до списку оголошень